Nápady ministra zdravotnictví na radikální změnu v zajišťování podpůrných služeb v nemocnicích jsou mimo realitu. Proklamace o soběstačnosti zdravotnických zařízení, které si mají samy prát prádlo, uklízet a vařit jídlo jednoznačně levněji nevyjdou.

Pracovním nástrojem politika jsou proklamace. Zkušený politik je buď schopen sám provést analýzu na základě dostupných dat, či průzkumů, anebo má aparát, který mu tuto analýzu připraví. Když tomu tak není, vystavuje se zbytečně kritice, která možná plyne ze zkratky, kterou proklamace představuje.

Na slovech ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka je nejnebezpečnější to, že jsou částečně pravdivá. Ministrův postřeh o ne zrovna optimální situaci v zajišťování podpůrných služeb ve zdravotnických zařízeních je bohužel pravdivý. Obávám se však, že toto nezměníme pouze změnou subjektu, který danou službu vykonává - z vnější organizační jednotky (tzv. outsourcing) na vnitřní (tzv. insourcing).

Jako zástupce asociace facility manažerů upozorňuji, že „bezhlavé“ a zejména plošné řešení změny na formu insourcingu je stejně nesmyslné, jako bylo v minulých obdobích obdobně přehnané outsourcování. Ve vyspělých zemích existují ve zdravotnictví efektivní příklady celkového insourcingu i integrovaného outsourcingu a oba systémy vykazují výborné výsledky.

Mnohdy je nejefektivnějším vzájemná kombinace obou přístupů. Zejména specializované služby si zdravotnické zařízení vykonává samo a pro některé si najímá organizace, které se na poskytování takových služeb specializují. Jistě nikoho v nemocnici nenapadne, že by své směsné odpadky odvážel svými vozy a naproti tomu do organizace a likvidace zdravotnického či infekčního odpadu jistě zapojí i své odborné útvary.

Smysl má nastavení metodiky, ne plošné řešení pro všechny nemocnice

Úlohou ministerstva by, spíše než proklamace plošného nasazení, by mělo být stanovení metodiky, podle níž lze posoudit ekonomickou výhodnost poskytování služby formou outsourcingu či insourcingu. Vlastní posouzení by mělo být úlohou konkrétní zdravotnické organizace, která posoudí místní specifika a rizika. Výsledkem může být to, že někde je výhodnější vařit a prát prostřednictvím vlastních organizačních jednotek a někde to výhodné být nemusí. K tomu by ale nemocnice měli mít odborně zpracované analýzy zpracované například facility manažery.

Nemocnice totiž samy nemají, až na výjimky, odborníky, kteří by nepřetržitě pracovali na snižování energetické náročnosti, na poměřování výkonnosti a monitorování všech nákladů, které jsou s výkonem spojeny. Ve správně vedených nemocnicích, kde role facility managementu je odpovídající spravovanému majetku, kde existují i taktické a strategické plány obnovy, rekonstrukcí, inovací a vylepšení stávajícího prostředí, včetně jeho monitorování, správy a údržby, má zdravotní personál vyšší výkonnost a pacient nižší riziko, že udělá chybu. V takových nemocnicích funguje také personál, který se stará o podpůrné služby.

Představitelem takového personálu je právě facility manažer. Právě on by měl být tím arbitrem, který určí po důkladné analýze, zda se pro tu či onu konkrétní službu hodí insourcing, či outsourcing, s plnou odpovědností za takové rozhodnutí. A to je to, oč by ministrovi zdravotnictví mělo jít.Státní zdravotnická zařízení by se měla vzájemně poměřovat nejenom na základě zdravotních výkonů, ale také na základě jednoduchých KPI hodnotících provozní náklady spojené s výkonem. Horším nemocnicím by se mělo pomoci, anebo je zrušit, od těch dobrých by se ti horší měli učit.

Ze všech těchto a mnohem dalších důvodů nelze jednoznačně prohlásit, zda je výhodný outsourcing anebo insourcing. Je dobře, že ministr zdravotnictví zmíněnou problematiku otevřel a jako asociace facility manažerů jsme připraveni na širokou diskuzi, která by však měla vést především k rozumnému a ne co nejrychlejšímu a často bezmyšlenkovitému řešení.

 

International Facility Management Association (IFMA) je profesní organizace založená před 25 lety v USA, česká pobočka IFMA CZ vznikla v roce 2000. Obor Facility management se zabývá činnostmi, jako jsou správa objektů a zázemí firem, využití prostor, hospodářská správa, podpora zaměstnanců a další služby, které lidé potřebují k výkonu své práce.

Zbývá vám ještě 0 % článku
Předplatné za 30 Kč
  • První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 179 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Nově všechny články v audioverzi
Máte již předplatné?
Přihlásit se