Otázka, kterou jsme dotazovaným pokládali: Máme se bát komunistů? (Zdá se, že reálný podíl na výkonné moci komunistů stále posiluje. Máme z toho mít po čtyřicetileté zkušenosti s komunistickým režimem strach? A pokud ano, co přesně by se nám mohlo stát v případě, že se KSČM bude otevřeně podílet na levicové vládě a bude mít oproti současnosti skutečnou možnost prosazovat svůj program?)