Otázka, kterou jsme dotazovaným pokládali: Jak volit tak, abychom nevolili "nejmenší zlo"? (Čím dál častěji se mezi veřejností ozývají hlasy, že není koho volit, a že pokud už k volbám půjdou, bude to jen otázka zvolení nejmenšího zla. Můžete čtenářům doporučit stranu, které byste mohli hodit hlas "pozitivně", nejen jako ono nejmenší zlo? Může být východiskem nevolit vůbec? Odpovědi v textové podobě naleznete v přehledné tabulce.)