Vládní poslanci odeslali do Poslanecké sněmovny návrh, aby Státní fond dopravní infrastruktury mohl emitovat vlastní dluhopisy. Na první pohled se toto může jevit jako neškodná technická změna, ve skutečnosti jde však o velmi problematické opatření, které významně snižuje efektivnost a transparentnost veřejných financí.

Potřeba emitovat dluhopisy je důsledkem podoby státního rozpočtu na letošní rok. Státní fond dopravní infrastruktury totiž není dlouhodobě schopen ze svých vlastních příjmů (např. výnosy z mýta a části daně z pohonných hmot) a dotací z EU pokrýt všechny své výdajové požadavky. V minulosti byl proto vzniklý deficit zpravidla plně pokryt dotací ze státního rozpočtu. Fond tak hospodařil vyrovnaně a celková nerovnováha veřejných financí na státní úrovni byla manifestována v deficitu státního rozpočtu a jeho vývoj v čase bylo možné korektně srovnávat.

Nedávno jste již předplatné aktivoval

Je nám líto, ale nabídku na váš účet v tomto případě nemůžete uplatnit.

Pokračovat na článek

Tento článek pro vás někdo odemknul

Obvykle jsou naše články jen pro předplatitele. Dejte nám na sebe e-mail a staňte se na den zdarma předplatitelem HN i vy!

Navíc pro vás chystáme pravidelný výběr nejlepších článků a pohled do backstage Hospodářských novin.

Zdá se, že už se známe

Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet.

Děkujeme, teď už si užijte váš článek zdarma

Na váš e-mail jsme odeslali bližší informace o vašem předplatném.

Od tohoto okamžiku můžete číst neomezeně HN na den zdarma. Začít můžete s článkem, který pro vás někdo odemknul.

Na váš e-mail jsme odeslali informace k registraci.

V e-mailu máte odkaz k nastavení hesla a dokončení registrace. Je to jen pár kliků, po kterých můžete číst neomezeně HN na den zdarma. Ale to klidně počká, zatím si můžete přečíst článek, který pro vás někdo odemknul.

Pokračovat na článek

V letošním rozpočtu tomu ale tak není. Rozsah nepokrytých výdajů fondu činí pro letošek 95,5 mld. Kč, avšak ze státního rozpočtu přiteče dotace pouze ve výši 64,8 mld. Kč. Zbytek – tedy 30,7 mld. Kč – si musí SFDI vypůjčit. A proto chce emitovat dluhopisy.

Je nutné zdůraznit, že celá tato operace neposune české veřejné finance směrem k nižším schodkům ani o milimetr. Odchýlení od zavedené praxe pouze odklání deficit mimo státní rozpočet a v meziročním srovnání tak opticky vylepšuje jeho saldo. Aby však bylo možné veřejné finance efektivně řídit a zodpovědně o nich rozhodovat, musí být jejich struktura co nejjednodušší a nejtransparentnější. Jakékoliv ředění a přenášení nerovnováh do mimorozpočtových struktur je v principu velmi nebezpečné a vykazuje známky lakování reality na růžovo. Zároveň je třeba zmínit, že ani z hlediska vykazování salda hospodaření například pro hodnocení maastrichtských kritérií celá operace nic nepřinese, neboť pro účely mezinárodních statistik se deficity všech organizací sektoru vládních institucí sčítají.

Předložený návrh také odhaluje problematičnost existence státních mimorozpočtových fondů. V situaci, kdy nemají definovaný dostatečný rozsah vlastních příjmů, což je právě případ Státního fondu dopravní infrastruktury, nedochází k oddělení od státního rozpočtu a zajištění stability výdajů směřujících do určité oblasti. Pokud však toto nefunguje, tak jaká je přidaná hodnota jejich existence? Nebylo by transparentnější a efektivnější fondy zrušit a zařadit jejich výdaje do státního rozpočtu?

Pokud se vrátíme k samotné emisi dluhopisů, objevují se další otázky. Proč bude vznikat nové emisní centrum, když potřebnými znalostmi a infrastrukturou disponuje ministerstvo financí? Disponuje Státní fond dopravní infrastruktury nějakými pracovníky, kteří rozumí a umí zorganizovat emisi dluhopisů? Anebo bude muset přijmout nové? A jaké s tím budou náklady? Budou investoři pracovat s dluhopisy fondu stejně jako se státními, nebo budou za nákup těchto cenných papírů od nějaké parafiskální jednotky požadovat vyšší výnos?

Na základě výše uvedeného se domnívám, že celá tato operace postrádá ekonomicky jakýkoliv smysl a zřejmě jejím jediným důvodem je snaha opticky snížit deficit státního rozpočtu. Toto však není cesta, kterou bychom měli jít. Přinese jen dodatečné náklady a snížení transparentnosti. Ty obtížnější kroky v podobě zvyšování daní a redukce některých výdajů však dříve nebo později stejně budou muset přijít.

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.