Ohledně nové daně pro vybrané sektory schválené ve čtvrtek českou vládou mám řadu pochyb.

(1) Pokud už se vláda nechala přesvědčit, že jde o nejlepší způsob navýšení daňových příjmů, pak by ale transparentní a férové bylo zavedení této daně ne jen pro pár vybraných sektorů/firem, nýbrž pro všechny podniky v ekonomice, jejichž zisk překročí zvolenou hranici.

(2) Průměr zisků za předchozí čtyři roky je jako základna nevhodný. Podnikání v každém oboru prochází víceletým cyklem zisků vyšších a nižších. Průměrný zisk daného odvětví je proto nutno počítat z daleko delšího časového intervalu, nota bene pokud druhou půlku posledních čtyř let zatížil zcela nezvyklý šok. Z téhož důvodu je otázka, zda vládou zvolená hranice dvaceti procent nechává pro standardní kolísavost zisku v daných odvětvích dostatečný prostor.

(3) Má-li průměr minulých zisků dávat smysl jako základna pro posouzení nynějšího zisku, je třeba je všechny počítat v poměru k velikosti firmy. Pokud výkon dané firmy nebo odvětví během let naroste, je zcela přirozené, že se zvýší i z toho plynoucí zisk.

(4) Podobně je nutno zisky očistit o inflaci.

(5) Zastánci daně poukazují na to, že podobná daň byla nebo je využívána v zahraničí. Tento typ argumentu jistě míval váhu před lety. Na nynějším stupni vývoje naší ekonomiky a veřejné debaty už ale předpoklad „jinde to umějí lépe“ ztratil sílu. Se stejně chladnou hlavou je třeba se stavět i k výstupům evropských institucí (těm, které nedostaly tvrdou legislativní podobu).

(6) Vláda nezveřejnila detailní analytický materiál, který by vysvětlil a prokázal, že bylo namístě daň konstruovat právě tak, jak se rozhodla. Byl tak porušen princip rozhodování založeného na důkazech (evidence-based policy). Poté, co byly české vlády – předchozí i ta nynější – přehnaně štědré, dostává reputace Česka jako země s racionální hospodářskou politikou další ránu.

Dá se nad těmito pochybami mávnout rukou jen proto, že pracuji pro jednu z firem postižených touto daní? V racionální debatě by to tak být nemělo.

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.