Podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu vykázal český hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí roku 2022 meziroční růst o 4,6 procenta, což odpovídá mezikvartálnímu růstu o 0,7 procenta. Výkon tuzemské ekonomiky tak poměrně výrazně překonal tržní odhad, a dokonce i poslední prognózu České národní banky, která byla přitom zveřejněna ještě v momentě, kdy nikdo nemohl předvídat vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině. 

Nejnovější data tak mají hořkosladkou příchuť, jelikož ukazují, že se česká ekonomika statečně zvedala z postpandemického útlumu – ovšem tato snaha bude v následujících měsících patrně opět podkopána pokračující válkou. 

Ekonomický růst byl prakticky plošný napříč odvětvími, primárně se pak týkal stavebnictví, obchodu, dopravy či ubytování a pohostinství. Z toho lze usuzovat, že napříč ekonomikou pokračoval návrat k předpandemickému normálu – s výjimkou zpracovatelského průmyslu. Ten se jednak neodrážel z tak nízké loňské srovnávací základny a zároveň byl v nedávné době nejvíce sužován výpadky výrobních vstupů. Podle statistiků se navíc na české poměry příliš nedařilo zahraničnímu obchodu, což dále potvrzuje hypotézu o slabším výkonu průmyslu. Také to vyplývá z rapidně zdražujících energetických surovin, které Česko z drtivé většiny dováží. 

Další vývoj české ekonomiky bude pochopitelně do značné míry záviset na rusko-ukrajinském konfliktu. Již nyní je zřejmé, že se dočkáme zpomalení spotřeby domácností, které budou vyčerpávány zdražujícími energiemi. Nedávná data o spotřebitelské náladě navíc jednoznačně ukazují, že se Češi začínají o svou ekonomickou budoucnost obávat, což povede ke snaze šetřit.

Problémy budou pokračovat i v průmyslu, kde se k postpandemickým výpadkům dodávek přidávají drahé energie, nedostupnost některých vstupů z Ruska a Ukrajiny, a v neposlední řadě je rizikem i neuspokojivá epidemická situace v Číně, která hrozí opět vyostřit napětí v dodavatelských řetězcích. Pozitivní zprávou naopak je, že se české firmy dosud evidentně nevzdaly nadějí a chystají se pokračovat v investicích. Doping české ekonomice pak bude nadále poskytovat i vláda skrze výrazně deficitní rozpočtové výdaje. V souhrnu tak zachováváme svůj odhad letošního výkonu české ekonomiky beze změny a věříme v růst na úrovni 2,2 procenta.