Celý finanční sektor je v současné době vlivem hekticky se měnícího prostředí nucen přizpůsobovat se zcela novým podmínkám a dynamickým vývojovým trendům. Tento proces se týká i odvětví pojišťovnictví, které mělo ještě nedávno pověst jednoho z nejkonzervativnějších odvětví. Z odborné komunity zaznívají názory, že odvětví pojišťovnictví se v příštích patnácti letech změní více než za celé minulé století.

Komerční pojišťovnictví stále funguje jako nástroj pomoci subjektům rozhodovat se v nejistých
podmínkách a pomoci jim finančně řešit negativní důsledky nahodilých jevů, a tedy ve
výsledku stabilizovat jejich finanční situaci v případech konkrétních nahodilých nebezpečí.

Z této své stochastické podstaty je považováno za vysoce sofistikované finanční podnikání.
Historicky mělo pojištění významnou roli při finančním kompenzování přírodních a podobných
katastrof, havárií atd., které byly deklarovány jako pojistitelné. Aktuální otázkou je, do jaké míry má komerční pojišťovnictví pokračovat v tomto historickém poslání a snažit se o co nejvyšší míru finanční eliminace dopadů katastrof, ovšem s možností fatálního defaultu, anebo nabízet pojistné krytí tradičně pojistitelných katastrofických realizací s limity plnění a výlukami z pojištění.

Zejména v poslední dekádě v souvislosti s digitálním boomem na pojistné trhy masivně vstupují nové subjekty typu fintech, insurtech, peer-to-peer a další, zejména technologické platformy, které zahrnují do své nabídky i pojistné produkty. Jejich výhodou oproti kamenným komerčním pojišťovnám jsou nižší náklady správní režie, fungování zásadně on-line, tudíž nemají náklady na pobočky ani na pojišťovací zprostředkovatele. Komunikace probíhá na sociálních sítích s rychlou výměnou informací. Produkty mohou nabízet více srozumitelné pro klienty a také výrazně levnější.

Škála nabídky produktů od nově na trh vstupujících subjektů je ovšem determinována právě nutností nabízet jednoduché produkty jako cestovní pojištění nebo havárie motorových vozidel. Prostor se vytvoří i pro pojišťování komponentů chytrých technologií. Prakticky se ovšem nemohou pouštět do pojišťování jednak složitějších produktů, jednak zejména takových, kde hrozí velké, až katastrofální škody.

Zásadní otázkou v tomto ohledu je, zda start-upy a podobné platformy sázející na hladké provádění platebního styku a datových transakcí budou hlavními devízami dalšího rozvoje odvětví pojišťovnictví, nebo zda dojde, k čemuž se názorově přikláníme, k udržení si jisté míry exkluzivity v poskytování sofistikovaných pojišťovacích služeb tradičními institucemi. Zejména pak v oblastech, kde hrozí nahodilá realizace velkých, až katastrofálních škod, kde mohou uplatnit své historicky nabyté know-how.

 

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist