Přelez, přeskoč, nepodlez!

Toto sokolské heslo zdůrazňuje mládeži, že v životě na ně čeká mnoho překážek, ale oni se jich nemají bát, mají mít sebevědomí a vůli je zdolávat, neboť jen tak se budou zlepšovat a dále rozvíjet.

Po zveřejnění mého stanoviska mi píší studenti z různých škol i oborů. Díkybohu vesměs slušně, byť s velkým množstvím pravopisných chyb. Co sdělují? Distanční výuka není na všech školách stejně kvalitní. Nejsou jen pražské prestižní školy pro elity. Někteří učitelé nám vyhrožují, že si to s námi vyřídí u maturit, když se prý flákáme doma. Některé praktické činnosti nelze distančně realizovat.

Jsem si těchto okolností vědom. Přesto na svém názoru trvám. Nechci, aby si tento ročník nesl stigma, čelil posměškům typu: "A kdy žes to maturoval? A tak, tak ty seš ten Babišův maturant."

Pojďme hledat, jak danou překážku překonat, třeba i s velkými obtížemi přelézt, ale neodstraňujme ji, neboť bychom tím dali signál mladé generaci, že i další výzvy ve svém životě může obejít či podlézt. Je možné konat praxi jeden na jednoho, je možné přizpůsobit odborné zkoušky tomu, jaké znalosti a dovednosti mohli studenti opravdu získat. Všeobecně vzdělávací předměty pak distančně zvládnout jdou, i když si uvědomuji nedostatky v přístupu některých učitelů a v nedostatku morálně volních vlastností u některých studentů.

Škola má připravit studenty pro reálný osobní, společenský a profesní život. Má je naučit se učit nové věci na základě již získaných znalostí a dovedností. Ne se šprtat na testy a zkoušení.

Současné pojetí maturit určitě není ideální a zaslouží si změnu. Sám chci změny. Zredukovat obsah o 50 %, jádrové učivo procvičovat a aplikovat. Dokážu si představit, že bude forma závěrečných zkoušek zrušena a student získá maturitní vysvědčení na základě průběžně získávaných kreditů, obhajoby dlouhodobých prací a svého portfolia. Ale k tomu musí dojít na základě odborné diskuse a konsenzu. Nikoli pod tlakem některých lobbujících skupin a na radu PR manažerů.