Zpráva ze 4. listopadu 2020 o skonu bývalého ministra obchodu a průmyslu z období 1990-1992 Ing. Jana Vrby mne velmi zarmoutila. 

Tento ministr ve vládě Petra Pitharta byl zkušený manažer a praktik z průmyslu a jeho jméno bylo spojeno především  s privatizací automobilky ŠKODA německému Volkswagenu. Jan Vrba se také zasloužil o záchranu největší zmařené státní investice v severomoravském kraji v Bruntále – Hydrometalurgického závodu, který byl součástí RD Jeseník s.p.

Vláda ČSFR výstavbu tohoto kombinátu schválila v roce 1985 se zahájením výroby v roce 1991. Změnou ekonomických podmínek po roce 1989 bylo rozhodnuto, že veškeré rudné hornictví bude utlumeno a těžební kapacity na Cu-Pb-Zn polymetalické koncentráty z lokalit Zlaté Hory, Horní Benešov, Kutná Hora a Banská Štiavnica byly uzavřeny. Tím zůstal tento rozestavěný závod na ploše 28 hektarů s již zakoupenou a dodanou zahraniční technologií přes PZO Technoexport bez vstupní suroviny. Na stole ministerstva průmyslu a obchodu byl návrh na demolici této investice.

Po návštěvě v Bruntále a několika jednáních na MPO s ministrem Janem Vrbou a jeho týmem se podařilo předložit a obhájit náhradní program několika nových výrob čistých chemikálií pro farmaceutický průmysl z přírodního slovenského magnezitu a vápence z lokality Pomezí u Jeseníku. Osobní podpora ministra Vrby a "písemné dobrozdání" pro jednání s bankami kolem financování nových výrob měla zásadní vliv na záchranu této investice, kam v roce 2000 vstoupil německý OSRAM GmbH s relokací výrob ze dvou závodů v USA a ze dvou z Německa.

Dnes již v této lokalitě působí 14 společností a z toho šest se zahraniční majetkovou účastí s celkovým počtem 1260 pracovníků. Poslední je nedávno otevřený nový závod společnosti Strojmetal Aluminium Forging s.r.o., která zaměstná až 350 nových pracovníků. Tato lokalita je klíčová pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti jak pro město Bruntál, tak pro celý region.

Čest památce Ing. Jana Vrby.