Spolkový správní soud v Lipsku rozhodl, že neexistují žádné právní překážky, které by radnicím německých měst znemožnily zavést zákaz vjezdu dieselovým automobilům. Některé z nich se už na to kvůli ochraně životního prostředí chystají. Měly by mít takovou možnost i česká, moravská a slezská města?