Pro někoho mají nadcházející svátky především duchovní rozměr spojený s narozením Božího Syna a Spasitele lidstva. Jiný se těší na sváteční setkání s blízkými, dalšího oslovuje neopakovatelná atmosféra, nazdobený stromek, štědrovečerní obdarovávání... Co znamenají nadcházející dny pro vás?