Od doby, kdy jsem se v říjnu 2016 stala velvyslankyní Kanady v České republice, opakovaně zažívám, jak hluboké přátelství a vazby existují mezi našimi zeměmi a jak pevný a pozitivní je vztah mezi Kanadou a EU. Dnes, 21. září, si to můžeme uvědomit zvlášť silně, protože vstupuje v platnost formou prozatímního provádění Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou, známá pod zkratkou CETA. Jsme také vděční Parlamentu ČR za dokončení parlamentní fáze schvalování dohody CETA v České republice.

Od dnešního rána už tato dohoda o volném obchodu začala zvyšovat oboustranný obchod, podporovat nové hospodářské příležitosti a posilovat ekonomické vztahy mezi našimi zeměmi. Dnešním dnem bylo také odstraněno až 98 % cel mezi Kanadou a EU.

Je to dobrá zpráva pro spotřebitele na obou stranách Atlantiku.

Obchod mezi EU a Kanadou je už teď významný, ale CETA je průlomová dohoda, která všem přinese další výhody. Vím, že Evropané ocení snazší přístup ke kvalitnímu kanadskému stavebnímu dřevu, zdravotnické technice, rybám a mořským plodům nebo pochoutkám, jako je javorový sirup. Kanaďané se zase těší na širší nabídku evropských výrobků, ať už je to pivo, sklo, textilní výrobky, pneumatiky, autodíly či výrobky z oceli.

CETA také poskytne společnostem z Kanady a EU zcela výjimečný přístup k veřejným zakázkám. Z toho plynou nové příležitosti pro kanadské i české firmy, zvláště pro menší společnosti, které budou mít prospěch z větší právní jistoty, snazší mobility svých pracovníků a obecně ze zjednodušení pravidel a postupů.

CETA však přináší více než jen ekonomické výhody. Jedná se o nový typ progresivní obchodní dohody, která posunuje globalizaci dál pozitivním směrem. Jedním z důvodů, proč je CETA tak průlomovou dohodou, je to, že zajišťuje, aby hospodářský růst šel ruku v ruce s právy pracovníků a vysokou mírou ochrany životního prostředí. Chrání také schopnost vlád ve veřejném zájmu regulovat a zachovat kvalitní veřejné služby.

CETA vysílá jasný signál, že Kanada a EU věří v otevřenou společnost a otevřenou ekonomiku, že tyto jdou ruku v ruce a mohou vést k blahobytu všech našich obyvatel prostřednictvím nových investic, nových firem a nových pracovních příležitostí, přičemž ochraňuje právo vlád regulovat a poskytovat klíčové veřejné služby. Dohoda CETA také ukazuje, že přes neklid a nejistotu, které dnes panují v mnoha částech světa, my pokračujeme v budování mostů a zůstáváme otevřeni světu.

Moje zkušenost mi říká, že nejlepší a nejtrvalejší vztahy – ať už mezi lidmi, nebo zeměmi – jsou ty, které jsou oboustranně výhodné. Vazby mezi našimi zeměmi trvají již staletí. Kanada a Česká republika a Kanada a EU jsou již dlouho blízkými přáteli a strategickými partnery a sdílí mnoho společných hodnot, ať už je to závazek boje proti klimatickým změnám, nebo obrana otevřených a demokratických společností. Prostřednictvím dohody CETA Kanada, Česká republika a EU vytvořily standard pro obchodní dohody nové generace, které odrážejí společně sdílené a vzájemně prospěšné progresivní hodnoty.

Dohoda CETA je vítězstvím pro nás pro všechny.

Česko je v čele Evropy a Hospodářské noviny jsou v Bruselu. Pokud chcete být u toho nejdůležitějšího, co se každý týden děje, a dočíst se i věci ze zákulisních jednání, odebírejte jediný newsletter v Česku věnovaný unii Ředitelé Evropy.