V moderní britské komunikaci má výraz "U-turn", obrat o 180 stupňů, zcela zásadní význam. Používá se opravdu často. Slyšíte to od chytré paní ve své navigaci, když zapomenete v autě správně odbočit, nebo od váhavého fotbalového kouče, který změní názor na hráče či taktiku. No a pak tu máme specifickou kategorii obratů politických. V této "disciplíně" jsme tu teď ve Spojeném království zažili jedno z nejzajímavějších "úček" v moderní britské historii.

Bylo to největší překvapení jarního rozpočtového výhledu, když ministr financí Philip Hammond oznámil dvouprocentní zvýšení odvodů na sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. Okamžitě se ozvala část poslanců vládní Konzervativní strany, kterým se toto rozhodnutí nezdálo slučitelné s toryovským programem. A měli pravdu. Bohužel to nebyl ani tým poradců ministra Hammonda, ani tým kolem premiérky Mayové, nýbrž hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová, kdo přišel na to, že tento záměr je dokonce v rozporu s posledním volebním programem (tzv. party manifesto) Konzervativní strany. Au. Když vám jedna z hlavních tváří konzervativci neoblíbeného média musí připomenout, že plánujete zradit své voliče, tak to pořádně zabolí.

Abyste pochopili rozměr tohoto maléru, musíte si uvědomit, že Spojené království zůstává končinou, kde lidé skutečně čtou volební programy, orientují se v nich a konfrontují zvolené poslance s jejich dodržováním. Dramatický odklon od programových cílů a slibů je těžká hereze a cejch, který se s vámi může táhnout ošklivě dlouho.

Kdybyste 10 libovolných Britů poprosili, aby vám popsali ostrovní liberální demokraty, devět z nich by s vysokou pravděpodobností začalo svou charakteristiku příhodou, kterak "lib dems" žádali odstranění nebo alespoň zmrazení školného na vysokých školách, aby po pár týdnech v koalici s konzervativci odsouhlasili zvýšení školného na 9000 liber. Cena, kterou liberální demokraté za tuhle "zradu na voličích zaplatili"?! Propad z 57 křesel v roce 2010 na osm mandátů v roce 2015, nebo řečí odevzdaných hlasů: minus 4,421 milionu. I když už předsedou strany není Nick Clegg, liberální demokraté budou mít visačku tohoto U-turnu "přicvaknutou" ke své reputaci ještě hodně dlouho.

Memento dost silné na to, aby si ministerská předsedkyně Theresa Mayová spolu s Philipem Hammondem uvědomili, jaké škody by jejich neuvážený krok mohl napáchat. Řekli si, že dvoumiliardová mezera ve státním rozpočtu je v porovnání s poškozením pověsti velmi přijatelná. Netrvalo to ani celý týden a vláda od záměru zvýšit odvody pro OSVČ kompletně upustila. Obrat o 180 stupňů provedený dost rychle na to, aby napáchané škody byly minimální. Možná dokonce toryové budou dost drzí na to, aby tuhle příhodu používali nikoliv coby příklad své nekompetentnosti, nýbrž jako důkaz toho, jak moc si váží svých voličů.

Británie znovu dokázala, že její vrcholoví politici nemohou být totální korouhvičky a že špičkoví ostrovní novináři vědí často o předmětu svého zpravodajství víc než ti, o jejichž práci žurnalisté referují. Každým dnem teď očekáváme startovní výstřel britského "odcházení" z Evropské unie a začátku oficiálních rozhovorů se zbytkem sedmadvacítky. Vláda Theresy Mayové nás poslední měsíce přesvědčuje o tom, že neví úplně přesně, co vlastně chce. Potenciál pro nějaké pěkné obraty o 180 stupňů je vskutku značný. Na úplný brexitový U-turn ale budeme čekat marně…

Autor je zpravodajem Českého rozhlasu ve Spojeném království.