ČSSD chce prosadit vyšší zdanění fyzických osob s "nadprůměrnými" příjmy. Sazby mají růst s výší výdělků. Na zaměstnance s hrubou měsíční mzdou do 30 tisíc korun by se vztahovala o tři procentní body nižší sazba, naopak na příjmovou skupinu nad 50 tisíc o 17 procentních bodů vyšší. Jak se vám návrh zdá smysluplný? Zvolili podle vás sociální demokraté správně onu hranici, kde je třeba danit "bohatsví"?