Na jedné z chladících věží hnědouhelné elektrárny Chvaletice se demonstrativně utábořilo jedenáct aktivistů Greenpeace. "Chcete dýchat kouř z Chvaletic o deset let déle?" ptají se emotivně v tiskové zprávě, kterou o své "přímé akci" vydali. Ta otázka je přímo učebnicovou esencí nesmyslu.

Elektrárnu vlastní soukromá firma Severní energetická, která ji před třemi lety koupila od ČEZ. V té době už byly Chvaletice dávno vybaveny odlučovači síry a prachu. Zásadní ekologizace elektrárny byla totiž dokončena v roce 1998, kdy se škodlivé emise snížily až o 95 procent. Čtete dobře – už před skoro dvaceti lety poklesly emise tak obrovsky, že elektrárna dnes vypouští jen pět procent toho, co běžně chrlila do ovzduší za komunistů. Kouřové plyny jsou dokonce o polovinu čistší, než povolují dnešní normy.

Skrytá agenda

A teď probíhá další modernizace podle požadavků EU, aby elektrárna mohla fungovat až do roku 2030. Produkci oxidů dusíku to sníží asi na polovinu dnešního už tak nízkého stavu a díky novým účinnějším filtrům se sníží i prašnost. Modernizace přijde na skoro tři miliardy korun, které vlastník elektrárny zaplatí z vlastní kapsy. To je důležité – kdyby totiž elektrárna zůstala státnímu ČEZ, modernizaci bychom platili my všichni.

Logicky tedy můžeme shrnout, že Greenpeace protestují proti dalšímu zlepšování už tak vyčištěného životního prostředí Pardubicka. Proč? Odpověď je třeba hledat právě ve změně vlastníka elektrárny. Akciovce Severní energetická patří severočeský hnědouhelný důl ČSA. Když před třemi lety získala i Chvaletice, celkem logicky v nich místo původního uhlí z dolu Nástup začala pálit své vlastní uhlí z dolu ČSA. To je výrazně kvalitnější, takže produkuje méně imisí. Greenpeace by tomu tedy měli tleskat, jenže opak je pravdou. Proč?

V minulosti se Greenpeace se Severní energetickou střetli ve sporu o zachování územních limitů právě na dole ČSA. Kdyby se jim teď podařilo prosadit zastavení modernizace Chvaletic, musela by se elektrárna po roce 2020 zavřít – a s ní i odbytiště pro uhlí. Greenpeace tedy na komíně u Pardubic ve skutečnosti demonstrují za severočeské limity. Nepřiznají to ale a na druhém konci republiky prosazují skrytou agendu. Nehrají fér.

Nejzásadnější environmentální téma?

"Chvaletice mají nový filtr - naše plíce", hlásal jeden z transparentů na demonstraci, která v Pardubicích proběhla letos v červenci. Myslel to jeho autor vzhledem k výše popsanému vůbec vážně? Nebo si z nás dělal legraci? "Nový filtr" teď přece elektrárně za své vlastní peníze nasadí její vlastník a plíce obyvatel Pardubicka Chvaletice neohrožují ani náhodu. O tom ostatně nejlépe svědčí jejich nezájem – demonstrace se zúčastnilo asi třicet lidí, ze kterých většinu tvořili zaměstnanci Greenpeace.

Obyvatele Pardubicka ve Chvaleticích žádný ekologický problém nevidí, protože tam při věcném a střízlivém pohledu ani žádný není. Kdyby elektrárna hustým černým dýmem skutečně ohrožovala své okolí, sešly by se na demonstraci tisíce lidí a z Chvaletic by se stalo zásadní téma nadcházejících krajských voleb. Ani jedno se ale nestalo. Místní lidé i lokální politici mají úplně jiné starosti, než je jedna čistá elektrárna. "Je to nejzásadnější environmentální téma," řekl šéf energetické kampaně Greenpeace Jan Rovenský. Pro něj možná, ale nikoho jiného Chvaletice prostě nezajímají.

Horká záloha solárních panelů

To nejbizarnější nakonec: Chvaletice potřebujeme udržet v provozu právě kvůli Greenpeace. Tahle nadnárodně zelená organizace pomáhala před pár lety prosadit obnovitelné zdroje energie, což vyústilo v tragický "solární tunel". Lány panelů na českých polích musejí být jištěny takzvanou horkou zálohou pro případ, že slunce zajde za mraky. V tom okamžiku regulátor do energetické sítě přesměrovává elektřinu právě z tepelných elektráren. Aktivisté teď tedy na komíně paradoxně sedí jen sami kvůli sobě.