Hojně sdílený komentář Petra Honzejka tento týden rozvířil debatu o nutnosti časného vstávání, zejména u dětí.
Podle něj škola od osmi hodin dětem rozhodně neprospívá a posun začátku školního vyučování na devátou hodinu by pomohl nasměrovat k racionálnějšímu rytmu celou zemi. Souhlasíte s ním?