Šéf MMF pro Evropu Reza Moghadam minulý týden navrhl, aby Evropská unie zcela zásadním způsobem zjednodušila svoje fiskální pravidla.
 
Současná pravidla jsou příliš komplexní a složitá a vymáhání je dosud chabé. Je potřeba se zaměřit na dluhovou dynamiku, tedy podíl dluhu na HDP, a učinit z něj základní fiskální kotvu a pak na strukturální rovnováhu jako jediný operační cíl.
 
Moghadam dále řekl, že "současný labyrint pravidel se obtížně vysvětluje veřejnosti" a pravidla nejsou dodržována: "Podřizování se fiskálním cílům je slabé už od 90. let, vymáhací mechanismy nejsou tak silné jako v jiných federacích. Zjednodušení musí být prioritou."
 
Po vypuknutí suverénní dluhové krize se průměrný podíl dluhu na HDP u 18 členských států eurozóny přehoupl přes 90 procent, zvýšil se v průměru o 30 procent.

Otázka pro tento týden tedy zní: Dala by se pravidla zjednodušit? Co o návrzích pana Moghadama soudíte?