Ve svém článku publikovaném zde na HNDialog Válka nového věku americká novinářka Anne Applebaumová brilantně popsala to, čeho jsme ze strany Ruska svědky na Ukrajině. Její analýza je skvělá v mnoha ohledech, dva z nich si dovolím označit za stěžejní. Zaprvé zcela srozumitelně a racionálně ukazuje, nakolik současný ruský postoj připomíná sovětské chování z období těsně po II. světové válce, v jehož důsledku byla polovina Evropy na dlouhých čtyřicet let uvržena do sovětského područí. Jestli něco současná Evropa potřebuje, tak právě takto pádnou, historicky kontextualizovanou argumentaci.

Druhé pozitivum spatřuji v tom, že její článek ani jednou neobsahuje slovo geopolitika. Applebaumová píše o invazi, o válce, o moci, o násilí a násilnících, ale ani jednou nepoužila dnes tak frekventovaný, leč zcela zprofanovaný termín geopolitika. Proč je to dobře? Protože termín geopolitika začal být používán jako přívlastek: expanzivní geopolitické jednání, geopolitické síly, geopolitický konflikt, geopolitické nároky... Přitom je zřejmé, že uvedení termínu geopolitika autorům umožnilo jediné, nezmínit slovo konflikt, střet, boj o moc, nebo přímo válka, tak jak to učinila Applebaumová.

Ruská velikost...

Geopolitika představuje velmi cenný analytický nástroj v kontextu realistického přístupu ke zkoumání mezinárodních vztahů. Jako každý jiný analytický nástroj má své přirozené limity a její zjištění mají omezenou hodnotu. Je-li správně použita, pak je schopna podat poměrně velmi přesnou informaci o současném rozložení síly/moci ve zkoumaném prostoru, ukázat, jak k němu došlo, a konečně upozornit, kde jsou/v čem spočívají jeho silné a slabé stránky. Nic víc, ani nic míň, neboť je, respektive by mělo být, známé, že moc nemá pouze teritoriální rozměr. Již několikrát – nejviditelněji v souvislosti s vývojem tzv. německé geopolitické školy ve 20./30. letech minulého století – se stalo, že geopolitika přestala být vnímána jako jeden z mnoha analytických nástrojů a stala se zdánlivě vědeckou (pracuje s objektivně zjištěnými geografickými daty) odpovědí na důležité otázky, které příslušnou společnost trápily. Namísto užitečné analytické metody se stala pseudovědeckou ideologií.

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Nově všechny články v audioverzi
Máte již předplatné?
Přihlásit se