Chřipková epidemie Česko možná mine, přesto počet infekčních onemocnění je jako pravidelně na vzestupu. Nešťastníci pohybující se v nemocnicích navíc čelí stále rostoucímu riziku, že se nakazí rezistentním druhem bakterie. Co s tím? Doktor Tom McClellan z Lékařské fakulty Západovirginské univerzity s kolegy navrhuje jednoduché a účinné řešení. Změnu pozdravu – nárazy pěstí. Oproti zažité představě se většina lidí totiž nenakazí vdechnutím patogenu. Častěji dochází k přenosu z vlastních rukou.

„Dát pěst“ (anglicky fist bump) spočívá v napřažení ruky sevřené v pěst zdravenému, ten učiní totéž a obě pěsti do sebe lehce narazí. Dát pěst byl pozdrav rozšířený zejména mezi americkou mládeží. Nicméně poté, co se v roce 2008 takto pozdravil Barack Obama se svou ženou při ostře sledovaném nominačním projevu, se z daní pěstí stala populární alternativa tradičního podávání pravice.

Základní „daní pěstí“, jakož i jeho exotičtější varianty:

 

 

Jistě, daní pěstí nemá bohatou symboliku podávání ruky – demonstraci otevřenosti (historicky ukázka, že v rukou není přítomna zbraň) či spojení osob stvrzující proběhnuvší domluvu či upřímnost gratulace. Tom McClellan se svým týmem však ukázal, že zdravení pěstí má nespornou výhodu – přenáší se při něm čtyřikrát méně bakterií.

 

 

"Potřásání rukama je hrozný zlozvyk"

 

 

Na základě analýzy videozáznamů, na nichž se lidé zdravili tradičně nebo pěstí, nejdříve zjistili, že při podání rukou se překryje zhruba 195 cm2 kůže. Kdežto při daní pěstí jen 50 cm2, nadto dotyk trvá téměř třikrát kratší dobu.

V následujícím pilotním terénním experimentu pak výzkumný tým vyzval dva zdravotníky, aby si důkladně omyli ruce a nato je vyslal na cestu nemocnicí. Měli si přivolat výtah, otevřít dveře a na chirurgii se pozdravili stiskem ruky s 20 kolegy. Na závěr otiskli dlaň do kultivačního gelu. Další zdravotníci prošli stejnou cestou, nicméně pozdravy probíhaly dáním pěsti. Výsledky kultivací vidíte níže.

 

kultivace1

Po 20 potřeseních přitiskl testovací subjekt ruku na kultivační gel; obrázek názorně ilustruje, kolik bakteriálních kolonií nato vzniklo.

Zde kultury bakterií z otisku pěsti, opět předtím dvacetkrát narazivší. Kolonie bakterií jsou čtyřikrát menší.

kultivace2

 

I přestože o důležitosti hygieny všichni vědí, třetina z nás si nemyje ruce poté, co si zakryje obličej při kašli a jeden z deseti lidí si pravidelně nemyje ruce ani před jídlem. Navíc po běžném umytí zhruba 80 % bakterií beztak na rukou přetrvává. Jednoduchá změna může radikálně snížit pravděpodobnost, že se infikujeme a onemocníme. I když nový pozdrav nejprve vyvolá několik trapnějších okamžiků, když partner neví, jak zareagovat, překvapivě rychle se jej lidé naučí.

O výzkumu pojednává popularizující video (v angličtině):

 

 

Autor působí na Přírodovědecké fakultě UK a na Fakultě sociálně ekonomické UJEP. Zabývá se behaviorální, experimentální a forenzní ekonomií. O behaviorálním výzkumu píše také na blogu Pokusy na lidech a společnosti.

"Potřásání rukama je hrozný zlozvyk"