Pokud Česko euro v dohledné době nepřijme, napadají mě čtyři hlavní možnosti.

1. Zhorší se podmínky v eurozóně (ještě větší krize než jsme zažili v posledních letech).

2. Zhorší se česká ekonomika a veřejné finance (včetně neplnění kritérií).

3. Výrazné (či přílišné?) uvědomění si rizik eura (která tady jsou, ale jde o to, jakou váhu jim kdo přiřadí).

4. Protože se tak prostě rozhodnou naši představitelé (bez větších ekonomických argumentů).

Nemůžu se rozhodnout, která z těchto možností je horší.

Každopádně k takto pesimistickým odpovědím nabádá již text otázky, spíše se ptejme:

Proč Česko přijme euro?

Jak jsem argumentoval v nedávné Macháčkově výměně, euro dává dobrý smysl pro českou ekonomiku. Česko má snad největší ekonomickou motivaci ze všech zemí, které se k jeho přijetí zavázaly, ale zatím jej nemají. Pokud rizika zůstanou nízká, očekávám brzké přijetí eura. Bral bych to jako dobrou zprávu - i protože nedojde k naplnění žádné ze čtyř špatných možností výše.