Jednání o nové podobě společné rybářské politiky (SRP) vstoupila do vrcholné fáze. A v sázce je skutečně o hodně. Stávající pravidla pro rybolov totiž přivedla evropské populace ryb na pokraj kolapsu. Miliardy eur v podobě dotací končí na kontech průmyslových rybářů, kteří používají nejdestruktivnější rybolovné metody, zatímco drobní rybáři krachují, protože nemají co lovit. Tady by to chtělo nějakou větu ve stylu: Tuto neradostnou situaci by měla napravit reforma Společné rybářské politiky Evropské unie (SRP).

Evropský parlament naprostou většinou přijal reformu SRP s cílem obnovit rybí populace do roku 2020 a ukončit nadměrný rybolov do konce roku 2015. Další orgán, který o reformě třicet let starého způsobu hospodaření spolurozhoduje – Rada pro zemědělství a rybolov (ministři zemědělství členských států), však po dlouhém jednání, které se protáhlo do ranních hodin, ve svém obecném přístupu tyto ambiciózní cíle odmítla.

Osud ryb v evropských lovištích, drobných rybářů, ale i miliard eur daňových poplatníků závisí na výsledku vyjednávání mezi Radou a Evropským parlamentem, a tedy i na českém ministru zemědělství Petru Bendlovi.
Nejde jen o frázi či nějaké teoretizování. Svědčí o tom i dopis, který ministr Petr Bendl dnes obdržel. Pod výzvou, aby se osobně angažoval a učinil vše, co je v jeho silách, aby i Rada vzala cíle Evropského parlamentu za své (které mimochodem podpořili i všichni jeho straničtí kolegové europoslanci) se nachází přes 219 log nevládních organizací z celé Evropy. Z českých organizací to byly Greenpeace, Hnutí DUHA, Koalice pro řeky a Česká společnost ornitologická.

Přestože nemá Česká republika moře, můžeme my a naši politici zajistit, aby se reforma SRP stala účinným nástrojem pro udržitelné řízení rybářství, pro zotavení společného přírodního dědictví a pro udržitelnou výnosnou budoucnost komunit závislých na rybolovu. Reforma může mít navíc pozitivní dopad i na české producenty ryb, protože obrovské množství finančních prostředků, které za současných podmínek podporují neudržitelný rybolov, může být mimo jiné přesměrována i na podporu udržitelného chovu sladkovodních ryb.

Už není čas na otálení. Češi zatím v zásadních debatách o SRP spíše pasivně přihlíželi a mlčeli. Teď přichází pro ministra Bendla chvíle, kdy se ukáže, jestli jeho politické schopnosti přesahují i hranice Středočeského kraje a Česka.  Ukončení nadměrného destruktivního rybolovu a podpora českých producentů ryb za to určitě stojí.