Článek 59

(1) Prezident republiky složí slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor.

Výklad: Není jasné, jakého Senátu a jakých komor, takže to může být například předseda trestního senátu krajského soudu v Karlových Varech na aktuálně probíhající společné schůzi obchodních komor Ruska a Kazachstánu.(doporučeno)

  Článek 62

(1) Prezident republiky

a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi.

Výklad: Může kdykoli odvolat premiéra a jakéhokoli ministra, který se jemu, někomu z rodiny, nebo Šloufovi, nelíbí. Nic nezdůvodňovat.

 b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,

Výklad: Lze provést kdykoli. Ve dne, v noci, Vánoce, Velikonoce, Silvestr, Šloufovy narozeniny. ČT24 přijede.

 c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,

Výklad: Též kdykoli. Bonmot „Rozpuštěný a vypuštěný“ použít raději až na tiskovce.

d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,

Výklad: Protože může jmenovat jakoukoli vládu, kdy se mu zachce, může nechat vládnout odvolanou vládu tak dlouho, jak se mu to bude zdát legrační. (Viz Idi Amin, 1966)

e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,

Výklad: A nikdo mu do toho nemá co mluvit, hlavně Senát ne.

f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,

Výklad: Dy-dy-dy!

g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,

Výklad: Po amnestii V.K. není třeba.

h) má právo vrátit parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,

Výklad: Co je „ústavní zákon“, se ještě uvidí.

i) podepisuje zákony,

Výklad: A nebo taky někdy ne.

j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,

Výklad: Viz písmeno e), sousloví „hlavně Senát“ se nahradí souslovím „opravdu nikdo“.

k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

Výklad: Viz písmeno j).

Článek 63

(1) Prezident republiky dále
a) zastupuje stát navenek,

Výklad: Viz článek 63, písmeno j).

b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,

Výklad: Ve skutečnosti to dělá sám. Sousloví „může přenést“ je nutno chápat v symbolické rovině, citlivý ústavodárce jen nechtěl, aby se vláda cítila blbě.

c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,

Výklad: I když válku, nebo účast na zahraničních misích, formálně vyhlašuje a stvrzuje parlament, musí to ve skutečnosti prezident dělat sám, protože vrchního velitele musí armáda poslouchat. Jasný?!

e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,

Výklad: Souhlas ministra zahraničí je jen formalitou, zvláště pokud se jmenuje Karel Schwarzenberg.

f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,

Výklad: Udělá to, kdykoli se mu to hodí nebo pokud to zrovna považuje za dobrý vtip.

g) jmenuje a povyšuje generály,

Výklad: Vyhaslé ustanovení. Zbytek už generál je.

h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,

Výklad: Slovo „orgán“ je významově nejasné, raději ho pevně podržet.

i) jmenuje soudce,

Výklad: Viz článek 62, písmeno j).

j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,

Výklad: Enjoy!

k) má právo udělovat amnestii.

Výklad: Viz písmeno j).

(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.

Výklad: No konečně!

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

Výklad: Pitomá formalita, stejně ho můžu kdykoli odvolat.

(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

Výklad: Pitomá formalita, stejně ji můžu kdykoli odvolat.

Článek 64

(1) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá.

Výklad: To potrvá. Raději důsledně dodržovat pitný režim.

(2) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.

Výklad: Viz článek 64 (1), pitný režim se netýká předvolaných členů vlády.

Článek 65

(1) Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.

Výklad: Uf.

(2) Prezident republiky může být stíhán pro velezradu, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt.

Výklad: Hm.

(2) Trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno.

Výklad: Tak vidíte.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist