Tento text na VoxEU rekapituluje, proč jsou za současnou krizi zodpovědní především ekonomové. Ti přestali sledovat managament bankovních peněz a úvěrů. A nevšímali si exploze bilancí bank, protože důležitější než aktiva pro ně byla cenová stabilita.

To mě inspiruje k vyzývavé či drzé otázce:

Zkusme na to podívat obráceně a zeptat se ekonomů, zda by mohli na čtyřech odstavcích vyjádřit, co si oni myslí, že ekonomové vlastně s jistotou vědí - a to s takovou jistotou, že se na toto poznání (pravdu, doktrinu) budou moci spolehnout ještě třeba za padesát či sto let.