Málokterá mezinárodní smlouva týkající se soukromého práva vyvolala takovou kontroverzi jako Obchodní dohoda proti padělatelství (anglicky Anti-Counterfeiting Trade Agreement) neboli ACTA. Míra kontroverze je přímo úměrná tomu, jak málo lidí tuto dohodu četlo a ví, co vlastně upravuje. V první řadě je třeba zdůraznit, že tato dohoda neukládá fyzickým ani právnickým osobám žádné povinnosti, ale zavazuje pouze Českou republiku, aby dodržela určité minimální standardy pro ochranu autorských práv.

Pokud si však rozebereme jednotlivé články této dohody, musíme nevyhnutelně dospět k závěru, že tyto standardy, tedy tato míra regulace, v našem právním řádu již dávno zakotvena je, a to zejména v autorském zákoně. Ratifikace tohoto dokumentu by tedy pro Českou republiku znamenala změnu vnitrostátního práva buď žádnou, nebo zcela nepatrnou.

Právo na hranici

ACTA zakotvuje pro nás naprosto samozřejmé instituty, jako je právo na soudní ochranu, možnost, aby soud zakázal protiprávní jednání či aby měl porušitel práva povinnost nahradit poškozenému škodu.

Často diskutovaný je desátý článek dohody. Ten signatářům ukládá, že musejí soudům zajistit pravomoc, díky níž by mohly nařídit, aby zboží či nástroje (například software), kterými jsou práva porušována, byly bez náhrady zničeny. I tato možnost však v našem právním řádu již zakotvena je (zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží).

Určitou novinkou může být uložení povinnosti porušiteli práva poskytnout informace týkající se osob zúčastněných na protiprávním jednání. Vzhledem ke svědecké a ediční povinnosti, kterou v našem právu máme, se však o tak velké novum nejedná, ale bylo by třeba velmi citlivě je vybalancovat s právem odmítnout výpověď.

ACTA upravuje i opatření na hranicích jednotlivých signatářských států. Odpůrci dohody argumentují tím, že příslušná ustanovení dají právo celním orgánům kontrolovat osobní počítače či telefony, zda neobsahují nelegální software a jiná autorská díla. Tomuto závěru je sice možno přitakat, ale v České republice mají celní orgány tuto pravomoc již dávno. Dává jim ji paragraf 42a autorského zákona.

Zbývá vám ještě 40 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Nově všechny články v audioverzi
Máte již předplatné?
Přihlásit se