Teoreticky by mohlo jít - dle přestupkového zákona - o přestupek proti občanskému soužití. Toho se dopustí ten, kdo „jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch“. Za to lze uložit pokutu až 5000 korun.

Mohlo by jít také o pomluvu – což už taková legrace není, neb jde o trestný čin.

Pomluvy se dopustí ten, kdo „o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů...“, přičemž „pokud čin spáchá tiskem, filmem, rozhlasem, televizí bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti."

HNDialog na Facebooku

Komentářovou rubriku IHNED.cz HNDialog najdete také na Facebooku ZDE

Jsou tedy tři možnosti. Hájek chce pro ministra zahraničí buď pokutu, nebo ho chce zbavit úřadu, nebo ho rovnou poslat za mříže.

Což oklikou dokazuje, že obracet se na právníky, když o vás někdo řekne, že jste poskok, je poněkud deviantní.